Oferujemy państwu pełny zakres usług związanych z projektowaniem sieci teleinformatycznej, wraz z możliwością jej wykonania, administrowania i konserwacji. Etapy cyklu życia systemu informatycznego. 

 

Specyfikacja wymagań – faza specyfikacji.

 • Analiza Systemu – Faza Analizy.
 • Projekt Systemu – Faza Projektowa.
 • Tworzenie Systemu – Faza Implementacji.
 • Testowanie – Faza Testowa.
 • Instalacja.
 • Wdrożenie.
 • Eksploatacja.
 • Wycofanie systemu. Fazy tworzenia systemu informatycznego.

 • Specyfikacja Wymagań – zbieranie są wszystkie informacje o wymaganiach i oczekiwaniach zamawiającego wobec projektowanego zagadnienia, na podstawie których powstanie system informatyczny. Dane te powinny być jak najbardziej szczegółowe i są postawą do dalszej pracy.
 • Analiza Systemu – tworzony jest model projektowanej Sieci … na podstawie Specyfikacji Wymagań bez zagłębiania się w szczegóły implementacji i konfiguracji systemu.Projekt – na podstawie Analizy Systemu przedstawione zostają szczegóły dotyczące implementacji i konfiguracji systemu.
 • Określone zostają szczegółowo wszystkie: schematy, rysunki, topologia, adresacja, komunikacja, komponenty systemu, itp.Implementacja – na podstawie projektu stworzony zostaje rzeczywisty model zgodny z wcześniejszymi fazami.
 • Testowanie – ma na celu sprawdzenie poprawności działania systemu i wykrycie ewentualnych błędów i niedociągnięć. Przebieg etapów życia systemu.


Cel powstania sieci – specyfikacja wymagań.

 • Funkcje Sieci – co powinna robić sieć, jakie zadania ma realizować, usługi dostępne w sieci.
 • Niezawodność – jak dobrze powinna realizować swoje funkcje, jakie jest wymagane QoS.
 • Dostępność – gdzie, w jakim zakresie, jak i przez jaki okres będzie użytkowana.
 • Elastyczność – w jakim stopniu będzie adoptowalna do zmieniających się wymagań oraz warunków stawianych przez użytkowników i otoczenie.
 • Koszt – ile będzie kosztowało jej stworzenie i jej eksploatacja, w jakim okresie się zwróci inwestycja. Okablowanie strukturalne w sieci LAN.

 • Okablowanie Pionowe (wewnątrz budynku) są kable w głównych pionach telekomunikacyjnych budynków zazwyczaj łączące między sobą MDF i IDF (Punkty Dystrybucyjne).
 • Punkty Dystrybucyjne (MDF i IDF’y) będące węzłami sieci w topologii gwiazdy i gwiazdy (punkty zbiegania się okablowania). W punktach tych znajduje się sprzęt aktywny i zarządzający się siecią.Okablowanie poziome jest to część okablowania pomiędzy Punktem Dostępowym a Gniazdem Logicznym Użytkownika.
 • Gniazdo Logiczne Użytkownika jest to punkt przyłączenia użytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec okablowania poziomego od strony użytkownika.
 • Okablowanie Pionowe Międzybudynkowe jest realizowane między budynkami za pomocą światłowodów.
 • Okablowanie Międzyszafowe jest realizowane między szafami w Punkcie Dystrybucyjnym.

   
Topologia Logiczna Sieci Bez Adresacji - przykład.